Stamax s.r.o. Žilina

Trapézové plechy

Spoločnosť STAMAX s.r.o. má vo svojom portfóliu aj produkty pre priemyselné stavby, ako sú trapézové plechy v rôznych profiloch a hrúbkach, konštrukčné profily C a Z, sendvičové panely, stenové kazety a kazetóny. Konkrétne ide o produkty výrobcov ako: Ruukki, Satjam, Blachprofil2 (BP2), Blisteel. Všetky produkty v ponuke disponujú certifikátom.

Trapézové plechy nachádzajú v modernom staviteľstve najrôznejšie uplatnenie - od jednoduchých strešných krytín až po konštrukčné prvky v rámci veľkých stavebných projektov. So stenovými kazetami a ďalšími fasádnymi prvkami sú základom ľahkých opláštení.

Výber Trapézu

Trapézy sú zväčša produkty pre priemyselné stavby, kde je nevyhnutné dbať na postupy a parametre určené výhradne v projektovej dokumentácií. Projektová dokumentácia je nevyhnutným zdrojom, ktorý presne špecifikuje aký druh vyhovuje svojou skladbou a vlastnosťami daným statickým požiadavkám.

Využitie trapézových plechov

Konštrukcie strešných plášťov - ako strešná krytina
Konštrukcia strešných plášťov - nosný konštrukčný prvok
Prvok pre stratené debnenie,
Konštrukcia obvodových plášťov – interiéry
Konštrukcia obvodových plášťov – exteriéry
Strojárenská výroba – kontajnery atď.

Využitie stenových kazet

Kazety v sebe integrujú niekoľko základných konštrukčných funkcii a ich využitie poskytuje nasledujúce výhody:

samonosný konštrukčný prvok pre umiestnenie izolácie a uchytenia vonkajšieho plášťa,
izolácia je vkladaná bez nutnosti kotvenia,
vytvára líc vonkajšej steny s konečnou povrchovou úpravou,
montáž kazetovej steny je jednoduchá a rýchla.

Využitie Sendvičových panelov

Sendvičové panely sa používajú ako fasádne prvky, strechy, oddelené konštrukcie, deliace steny a stropy. Sú vhodné aj na použitie v stavebníctve, v potravinárskom priemysle ako aj pri stavbách s náročnými hygienickými požiadavkami.

Sendvičový panel je nákladovo efektívny prefabrikovaný prvok, ktorý má na oceľovom plechu dva farebné vrstvy s vnútorným izolačným jadrom medzi nimi.

Izolačné jadro môže byť z minerálnej vlny, polyuretánu (PUR panely), polyizokyanurátu (PIR panely) alebo polystyrénu.

Použitie:

Priemyselné a obchodné stavby
Športové zariadenia
Sklady
Elektrárne

Využitie Z a C profilov

Profily Z a C sa vyrábajú z oceľového pozinkovaného plechu valcovaného za studena. Ich tuhosť a trvanlivosť poskytujú širokú možnosť použitia v nosných konštrukciách.

Najtypickejšie využitie profilov je:

primárne a sekundárne nosne konštrukcie obvodových plastov a priečok,
primárne a sekundárne nosne konštrukcie striech

Partneri