Stamax s.r.o. Žilina

Strešné krytiny

Spoločnosť STAMAX s. r. o. ponúka vo svojom portfóliu výhradne produkty svetových a miestnych výrobcov s overenou kvalitou a vysokou životnosťou. Zároveň je nevyhnutné dbať o to, aby vzhľad nebol v konflikte s celkovou identitou domu. strechu k domu treba vyberať tak, aby zachovala celkový vzhľad domu, či už ide o tradičnú alebo modernú architektúru.

Oceľové strešné krytiny

 1. Nízka hmotnosť oceľových strešných krytín predurčuje ich použitie v prípadoch, kde sa kladie dôraz na nízke požiadavky na nosnú konštrukciu. A teda hlavne pri rekonštrukciách, kde sa neuvažuje o výmene krovu, prípadne nosných múrovô novostavbách - úspora dreva pri stavbe a konštrukcií krovuô a na strechách, kde je vysoké zaťaženie snehovou pokrývkou počas zimných mesiacov.
 2. Nízka hmotnosť oceľových krytín ďalej umožňuje ich použítie pri
   rekonštrukciách starých striech s nevyhovujúcou strešnou krytinou bez jej pracného odstráňovania. Strešná krytina sa jednoducho položí na starú krytinu, a tým sa viac ako o polovicu skráti čas na jej výmenu pri súčasnej úspore nákladov spojených s demontážou a likvidáciou krytiny.
 3. Nízky minimálny sklon oceľových krytín je výhodou aj pri opravách plochých striech, kde je možné použiť oceľovú strešnú krytinu, konkrétne od sklonu 4 stupňov flacovanú strešnú krytinu, od 6 stupňov strešnú krytinu so stojacou vodnou drážkou a od 8 stupňou je možné použiť už aj krytiny so škridlovým vzorom.
 4. Nízky minimámlny sklon, hmotnosť a možnosť použitia ľahkej nosnej konštrukcie poskytuje možnosť vybudovania jednoduchej šikmej strechy za náklady porovnatené s rekonštrukciou plochých striech. Životnosť a estetický vzhľad tohto riešenia je pritom neporovnateľný s výmenou krytín na ploché strechy.
 5. Oceľové strešné krytiny nepodliehajú tlakom premŕzania počas zimných mesiacov a teda ich životnosť sa neskracuje počas striedania jednotlivých cyklov zamŕzania a roztápania vsiaknutej vody do strešného plášťa.

Oceľové strešné krytiny s granulátom

Oceľové strešné krytiny s kamenným granulatom spájajú výhody oceľových strešných krytín, pálených a betónových strešných krytín. Nerovnomernosť granulovaného povrchu roztriešti dažďové kvapky a tým sa efektívne predchádza hluku z klopkania dažďa a zároveň počas zimných mesiacov zadržuje sneh do momentu, kým sa prirodzene a neškodne neroztopí.

Pálene strešné krytiny

 1. Extrémna odolnosť proti vplyvom kyslých dažďov, silných mrazov, krupobitiu, slnečnému žiareniu, zásaditým látkam
 2. Zdravotná nezávadnosť je zaručená výhradne prírodnými surovinami, schopnosťou krytiny dýchať (samovoľne regulovať vlhkosť, prepúšťať paru a zachovať si nepresiakavosť), chrániť dom pred prehriatím a tlmiť hluk
 3. Dokonalý izolant - Hĺbka a členitosť reliéfu spoločne s povrchovou úpravou sa podieľajú na odrazivosti slnečného tepelného žiarenia a tak chránia váš domov pred prehriatím.

Betónové strešné krytiny

 1. Veľká mechanická odolnosť - Mechanická odolnosť povrchu betónových škridiel je vysoká, preto sa tie nezlomia ani pod tlakom veľkého množstva snehu, ľadu a pohybu na streche.
 2. Prírodzené základné zložky - Betón sa skladá z troch prírodných zložiek: voda, piesok, kameň
 3. Počas spaľovacieho procesu sa kameňa vznikne cement, ktorý slúži ako spojovací materiál.

 

Partneri