Stamax s.r.o. Žilina

Podpora

Prečo je strecha najdôležitejšou súčasťou stavebného objektu

Strecha je piata fasáda domu. Dotvára nielen estetickú hodnotu domu, ale ma vplyv i na kultúru bývania.

Strecha stavebného objektu je jednou z jeho najviac namáhaných konštrukcií. Je vystavená účinkom UV žiarenia, ktoré ničí hydroizolačné materiály a nátery, dochádza striedaniu teplôt v rozsahu presahujúcom 100 stupňov Celzia a náporom vetra. Konštrukciou strešného plášťa prestupujú vodné pary, ktoré pri určitých podmienkach kondenzujú. Strecha chráni stavebný objekt pred účinkami vody a tiež vytvára bariéru na prechod tepla oboma smermi.

Partneri