Stamax s.r.o. Žilina

Ruukki

Výhodou použitia trapézových plechov pri opláštení striech a stien je najmä ich nízka plošná hmotnosť a z toho vyplývajúca ekonomickosť ich použitia, ako aj možnosti ich výroby v presných požadovaných dĺžkach a doprava tovaru priamo na miesto výstavby. Ich aplikácia je rýchla a jednoduchá pri minimálnych nárokoch na údržbu realizovaných konštrukcií. Toto všetko, spolu s garanciou vysokokvalitného materiálu, vytvára z produktov spoločnosti Ruukki ideálny materiál na realizáciu strešných a obvodových plášťov budov rôzneho zamerania a účelu. 

 

Z ponúkaného sortimentu produktov je možné použiť ako plášť strechy profily 19, 20 R, 35 B a 40 B od sklonu strešnej roviny 60. V ponuke je kompletné príslušenstvo. Oplechovanie a klampiarske prvky je možné vyrobiť z hladkého plechu v rovnakej farbe a povrchovej úprave.

Trapézové profily - 19R

Strešný profil - použitie ako ľahká strešná krytina pre jednoplášťové nezateplené strechy, dvojplášťové zateplené strechy.

Trapézové profily - 20A

Stenový profil- použitie ako fasádny obklad pre jednoplášťové nezateplené fasády a dvojplášťové zateplené steny. Ďalšie možnosti použitia trapézových profilov RAN 20, 35, 40: ako stratené debnenie pre spriahnuté železobetónové stropy, interiérové deliace steny jednoduché a dvojité interiérové a exteriérové podhľady.

Trapézové profily - 20R

Strešný profil - použitie ako ľahká strešná krytina pre jednoplášťové nezateplené strechy a dvojplášťové zateplené strechy, ako nosný profil pre zateplené strechy. Ďalšie možnosti použitia trapézových profilov RAN 20, 35, 40: ako stratené debnenie pre spriahnuté železobetónové stropy, interiérové deliace steny jednoduché a dvojité interiérové a exteriérové podhľady.

Trapézové profily - 35A

Stenový profil- použitie ako fasádny obklad pre jednoplášťové nezateplené fasády a dvojplášťové zateplené steny. Ďalšie možnosti použitia trapézových profilov RAN 20, 35, 40: ako stratené debnenie pre spriahnuté železobetónové stropy, interiérové deliace steny jednoduché a dvojité interiérové a exteriérové podhľady.

Trapézové profily - 35B

Strešný profil – použitie ako ľahká strešná krytina pre jednoplášťové nezateplené strechy a dvojplášťové zateplené strechy, ako nosný profil pre zateplené strechy. Ďalšie možnosti použitia trapézových profilov RAN 20, 35, 40: ako stratené debnenie pre spriahnuté železobetónové stropy, interiérové deliace steny jednoduché a dvojité interiérové a exteriérové podhľady.

Trapézové profily - 40A

Stenový profil- použitie ako fasádny obklad pre jednoplášťové nezateplené fasády a dvojplášťové zateplené steny. Ďalšie možnosti použitia trapézových profilov RAN 20, 35, 40: ako stratené debnenie pre spriahnuté železobetónové stropy, interiérové deliace steny jednoduché a dvojité interiérové a exteriérové podhľady.

Trapézové profily - 40B

Strešný profil – použitie ako ľahká strešná krytina pre jednoplášťové nezateplené strechy a dvojplášťové zateplené strechy, ako nosný profil pre zateplené strechy. Ďalšie možnosti použitia trapézových profilov RAN 20, 35, 40: ako stratené debnenie pre spriahnuté železobetónové stropy, interiérové deliace steny jednoduché a dvojité interiérové a exteriérové podhľady.

Trapézové profily - 85A

Použitie ako nosný strešný profil pre dvojplášťové strechy zateplené a nezateplené.

Trapézové profily - 85B

Použitie ako nosný strešný profil pre dvojplášťové strechy zateplené a nezateplené.

Trapézové profily - 153A

Použitie ako nosný strešný profil pre dvojplášťové strechy zateplené a nezateplené.

Trapézové profily - 153B

Použitie ako nosný strešný profil pre dvojplášťové strechy zateplené a nezateplené.

Partneri