Stamax s.r.o. Žilina

Altánky

V rámci našich aktivít spolupracuje s nami odskúšanými odborníkmi, či už ide o práce na s drevom krove, pokládky krytiny alebo pri výrobe rôzných klampiarských prvkov. Najnovšie sme medzi naše aktivity zaradili stavby altánkov, ktoré vyrábame presne na mieru podľa špecifík zákaznika.

Stavba altánku podľa špecifických požiadaviek zákazníka

Požiadavka zákazníka:

- Účelnosť: Vytvorenie altánku, ktorý by mal slúžiť v lete na príjemné posedenie a zároveň v zime ako parkovacie miesto pre auto.
- Umiestnenie: Napojenie na garáž s minimálnymi zásahmi do konštrukcie garáže.
- Dizajn: jednoduchý ale masívny a mohutný vzhľad.

Postupný popis stavby altánku, napojenie na garáž a zjednotenie do jednej stavby.

  1. Zjednotenie požiadaviek zákazníka s možnosťami, ktoré sme mu navrhli. Vytvorenie ideálneho riešenia.
  2. Zabezpečenie materiálu na realizáciu, hobľovanie dreva, vytvorenie čapovaných spojov, atď.
  3. Odstránenie časti prekrytia už stojacej garáže a napojenie konštrukcie altánku na garáž. Pomúrnice boli uchytené o pomúrnicu garáže, hrebeňová krokva o krokvu garáže.
  4. Vyváženie a zabudovanie stojok altánku. Montáž celej konštrukcie altánku.
  5. Montáž dreveného obkladu na strop altánku, prekrytie fóliou, následne montáž kontralát a latovania, zameranie stavby a výber materiálov.
  6. Montáž bočného obkladu a odkvapového systému.
  7. Montáž samotnej strešnej krytiny s doplnkami.

Použitá strešná krytina: Ruukki Monterrey Plus RR29

Práce realizoval: p. Osika, Eurostrecha, Nesluša

Galéria k stavbe altánku

Partneri